Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı Araçlar

Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı AraçlarAltın borsalarının görevlerini daha etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri için güvenli bir organizasyon yapısına sahip olan altın bankaları kurulması ve bankaların altına dayalı işlemler yapabilmesi gereklidir. Altın bankacılığı sayesinde de portföy çeşitlendirmesi sağlanmıştır.

Altın bankacılığının gelişme göstermesi ile altına dayalı mali araçlar ortaya çıkmıştır ve bu araçlar ile borsa piyasalarında işlem yapılabilmektedir. Bu sayede de borsaların derinliği yönünde gelişmeler kaydedilmiştir. Altın bankacılığı ile ilgili kanunda, merkez bankaları ve bankalar Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın depo hesapları oluşturabilmektedir. Hesap sahiplerinin bu hesaplar üzerinden serbestçe tasarruf edebilmektedir.

Altın bankacılığı altın reformunun özelliklerinden birisidir ve altın bankacılığından anlaşılması gereken fiziki altına dayalı gerçekleştirilen işlemlerdir.

Bu altın işlemleri ise;

  • Fiziki altın mevduatı kabul etmek,
  • Fiziki altın kredisi vermek,
  • Altın biriktirme planlarını uygulamaya koymak,
  • Altın ihracatına aracılık etmek,
  • Altın ithalatı yaparak altın sektörünün ihtiyacı olan yeni altın kaynağını temin etmek,
  • Altına dayalı türev araçların gelişmesi için çalışmak.

Altına dayalı olan araçlar fiziki altın yerine geçebilecek şekilde geliştirilmelidir. Bu şekilde altın piyasası altının yanı sıra türev araçlar ile de işlem yaptırabilir. Altına dayalı mali araçlar ise; altın senedi, altına dayalı menkul kıymet, altına endeksli tahvil, altına endeksli banka bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, altın mevduat hesabı, altın kredileridir.

Türkiye’de önerilen altın senetleri, yatırım amacıyla altın talep edenleri hedeflemiştir. Yurtdışında ise farklı şekiller de kullanımı mevcuttur. Türkiye’de hamiline faiz getirisi sağlayan altın senetleri bankacılık kesiminin altın cinsinden belli bir faiz karşılığında kuyumculara pazarlayacağı fonun kaynağını oluşturmaktadır.

Altın senedine tasarruf sahibi açısından benzerlik gösteren altına dayalı menkul kıymetler, kuyumculuk sektörüne düşük maliyetli kredi açılmasına imkan vermektedir. Bankaların altın veya altına dönüştürülebilir Türk Lirası cinsinden kuyumculuk sektörüne açtıkları kredilerin geri ödemelerin dayalı bir mali araçtır.

Altına endeksli tahviller daha çok likidite girişleri altın fiyatları ile ilişkili olan madencilik ve rafineri şirketlerinde kullanılan bir finansman yöntemidir. Sanayi şirketlerinin yanı sıra bankalar da, likidite için, altın fiyatları hareketlerine endeksli borçlanma aracı çıkarabilmektedir. Bu alanda kullanılabilecek sermaye piyasası aracı, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından ihraç edilebilen altına dayalı banka bonoları olacaktır.

Altına dayalı fon aktarma sisteminde yer alabilecek bir araçta yatırım fonu katılma belgeleridir. Standart fiziki altın veya altına dayalı araçları portföyüne alan yatırım fonları aracılığıyla altına yönelik tasarruf talebinin sermaye piyasasına çekilmesi mümkün olacaktır. Altın mevduat hesapları ise; yoğun bir şekilde altın işi yapan bankaların bu hesaplar karşılığında kabul ettikleri altınları, kiralama gibi şekillerde tasarruf edebilmeleridir. Vadesi dolduğunda ise sahiplerine aynen iade edilmektedir.

Altın kredileri ise; bankaların altın veya altın karşılığında Türk Lirası cinsinden kredi açmalarını desteklemektedir. Potansiyel kredi kullanıcılarının başında ise faaliyetleri altına dayalı olan kuyumculuk sanayi kesimidir. Finansal kısıtlamalar nedeniyle büyüme sıkıntısı çeken kuyumculuk sektörü, altın kredi mekanizmasıyla bankacılık sisteminden daha etkin yararlanabilmektedir.

Altın bankacılığı olarak isimlendirilmiş olan bu sistemler halkın elindeki atıl ziynet altınlarını saf hale dönüştürerek ekonomiye kazandırmaktadır.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kategoriler: Altın İşlemleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Altın Borsası
Altın Borsasını takip edip güncel yorum ve tahminleri incelemeden altın alımı yapmayın!